گلس لاین

گلس لاین

این برچسب محافظ با پوشاندن تمام صفحه از ایجاد آسیبهایی مانند : خراشیدگی، خوردگی و غیره روی نمایشگر جلوگیری می کند.

این گلس ضمن محافظت از نمایشگر گوشی باعث حفظ شفافیت نمایشگر می شود.

محافظ صفحه نمایش دارای لبه های کاملا گردشده است که مانع از خردشدن و شکسته شدن لبه های محافظ صفحه می شود

این گلس تمام نمایشگر و حتی لبه های خمیده ی آن را می پوشاند

اطلاعات بیشتر ...

Showing 1–24 of 43 results